In juli 2018 zijn de (sloop)werkzaamheden aan de entreepartij en het terras van het Winkelcentrum De Scholver in Capelle aan den IJssel, zijde Pier Panderplein, opgeleverd. Deze werkzaamheden betroffen voorbereidende zaken ten behoeve van de ingrijpende herinrichting van het omliggend openbaar gebied dat door de Gemeente Capelle aan den IJssel uitgevoerd wordt.

Het sloopwerk had betrekking op het verwijderen van gedeelten van betonconstructies en de overkapping aan de Pier Panderplein zijde. Daarnaast zijn de vloertegels en dekvloeren op het terras verwijderd.

Nu het sloopwerk gereed is, is er sprake van een tijdelijke situatie. Bij de herontwikkeling van het winkelcentrum worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de entrees en gevels van het winkelcentrum, zo ook aan het Pier Panderplan. De start van de uitvoering van de herontwikkeling van het winkelcentrum staat geprognotiseerd in oktober/november 2018.