Al weer een aantal jaar geleden ontwikkelden we samen met Saref een plan om het overaanbod van winkelmeters terug te brengen. De kruks van dat plan was het toevoegen van een (groot) aantal woningen. Destijds werd dat getal op 230 taakstellend gesteld. Met gemeentelijke diensten en geassisteerd door Common Affairs architecten is toen een voorlopig ontwerp ontstaan. Daar zaten al afspraken in verwerkt die we met gemeente hadden gemaakt over massa, hoogte, woninggroottes, types, parkeerplaatsen en ontsluiting vanaf het openbaar gebied.

Na intern overleg tussen Saref en haar pensioenfonds is uiteindelijk een risiconemende bouwer/ontwikkelaar gecontracteerd en de anterieure overeenkomst getekend zodat het project gerealiseerd kan worden.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899794079367188480/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversationId=2-NTczODA3NmUtYzlmNy00ZDI4LTkxNjQtYjg5MmU1OGE4ZTQ0XzAxMg%3D%3D&msgOverlay=true