Vlamingstraat 44

Vlamingstraat 44

Delft Project : renovatie en restauratie voormalig Leger des Heils pand Werkzaamheden:Status: Geannuleerd Het Leger des Heils wil een functie blijven vervullen in Delft maar op een minder omvangrijke locatie en heeft daarom besloten te verhuizen. Dit biedt ruimte voor...
De Gekroonde P

De Gekroonde P

Delft Project: herontwikkeling van voormalige school en brouwerij tot 20 woningen Werkzaamheden: conceptontwikkeling en projectmanagement Status: Gerealiseerd 2002 Net voor 2000 kochten Gertjan Doucet en Dennis van den Broek met Driestar BV de voormalige...