MOORDRECHT

Dorpsstraat

Ontwikkeling van nieuwbouw woningen
Werkzaamheden NH: planontwikkeling
Status: in ontwikkeling

De voormalige horecazaak Het Posthuis, gelegen aan de Dorpsstraat 55-57 in de dorpskern van Moordrecht is een bekende plek met een rijke geschiedenis. Het was lange tijd de locatie voor bijeenkomsten en feesten in Moordrecht. Van 1947 tot 1960 was er zelfs een bioscoop in gevestigd. De Posthuis locatie (ca. 620m2 grond) ligt op een dijk en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Moordrecht. De panden staan al jaren leeg en zijn in zeer slechte staat.

Onze opdrachtgever Van der Eijk Beheer heeft het posthuis gekocht met de intentie hier nieuwbouwwoningen te realiseren. Nieuw Holland heeft de volledige planontwikkeling van deze zeer complexe opgave onder haar hoede genomen.

Door de slechte staat van onderhoud zullen de bestaande panden aan de Dorpsstraat 55-57 gesloopt worden.

Momenteel wordt er een ontwerp uitgewerkt voor een aantal nieuwbouw woningen op deze locatie. Het ontwerp bevindt zich in de fase ‘Voorlopig Ontwerp’ en is reeds gepresenteerd aan de gemeente Zuidplas (en Welstands- en Monumentencommissie). Bij toetsing van het plan is ambtelijk geconcludeerd dat met het voorlopig ontwerp de goede weg is ingeslagen.

U kunt het voorlopig ontwerp ‘VO ontwikkeling posthuis Moordrecht‘ hier bekijken of downloaden.

Dit ontwerp is nog niet definitief. Het wordt nu verder uitgewerkt door de architect.