MOORDRECHT

POSTHUYS LOCATIE

Ontwikkeling van ca. 20 woningen
Werkzaamheden NH: planontwikkeling
Status: in ontwikkeling

De voormalige horecazaak Het Posthuys, gelegen aan de Dorpsstraat 55-57 in de dorpskern van Moordrecht is een bekende plek met een rijke geschiedenis. Het was lange tijd de locatie voor bijeenkomsten en feesten in Moordrecht. Van 1947 tot 1960 was er zelfs een bioscoop in gevestigd. De Posthuys locatie (ca. 620m2 grond) ligt op een dijk en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Moordrecht. De panden staan al jaren leeg en zijn in zeer slechte staat.

Onze opdrachtgever Van der Eijk Beheer heeft het posthuis gekocht met de intentie hier nieuwbouwwoningen te realiseren. Nieuw Holland de volledige planontwikkeling van deze zeer complexe opgave onder haar hoede nemen

De posthuis locatie is een mooie en uitdagende casus. Medio 2021 wordt er zeer intensief gewerkt om ambities van opdrachtgever, wensen en eisen vanuit overheid en omwonenden tot een haalbaar plan te maken.