project: Nieuwbouwontwikkeling multifunctioneel bedrijventerrein
status: Bestemmingsplan gewijzigd; start bouwrijp maken: 2e kwartaal 2011
architect: Hooper architects, Oosterhout

Nieuw Holland is als gedelegeerd opdrachtgever samen met Remmers Bouw, Tilburg sinds begin 2008 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het multifunctionele bedrijventerrein De Scheg in Tilburg. In juli 2010 gaat het gewijzigde bestemmingsplan ter visie. Naar verwachting zal begin volgend jaar begonnen worden met het bouwrijp maken van het openbaar gebied.
Het project, in opdracht van Ontwikkelingscombinatie De Scheg, is direct gelegen aan de toekomstige Noordwesttangent en behelst een terrein van ca. 7 hectare, waarvan ca. 4 uitgeefbaar. De Noordwesttangent is het laatste ontbrekende stuk van de rondweg van Tilburg.
De beoogde functies op de Scheg zijn bedrijfs(verzamel)gebouwen, distributie- en logistieke functies, kleinschalige kantoren, een hotel, horecavoorzieningen en een benzinepomp.