Orange Capital Partners (OCP) en de Gemeente Westervoort (Gelderland) kondigen met trots de ondertekening aan van een samenwerkingsovereenkomst voor de grootschalige renovatie van het winkelcentrum Wyborgh en de omliggende openbare ruimte.

Deze gezamenlijke inspanning is erop gericht om het winkelcentrum te moderniseren en te transformeren naar de eisen en wensen van deze tijd, waarbij de structurele leegstand in het winkelcentrum definitief wordt opgelost. Dit doen we door onder andere de leegstaande delen van de verouderde passage te slopen om onder andere circa 60 woningen te realiseren. Dit sluit goed aan bij de plannen van het nieuwe kabinet om leegstaande bedrijfspanden soepel om te zetten in woningen en de economie aan te jagen door gezondere winkelcentra te ontwikkelen.

Sinds 2022 werken OCP en ontwikkelaar Nieuw Holland Vastgoed samen met de gemeente Westervoort aan het centrumplan. De winkels komen weer rondom het plein te liggen en de Lidl zal worden uitgebreid. Met deze ontwikkeling krimpt het totale winkeloppervlakte van ca 10.500 m2 tot ca. 8.500 m2. Het doel is om uiteindelijk een duurzaam verhuurd winkelcentrum te creëren. Inmiddels zijn de HEMA, Bruna BV, Etos en Bakkerij Koenen succesvol verhuisd en zal binnenkort worden begonnen met de uitbreiding van de Lidl en later zal de Albert Heijn ook volgen.

De Gemeente Westervoort en OCP hebben vorig jaar succesvol subsidie aangevraagd bij de Impulsaanpak Winkelgebieden. Met deze subsidie van 2,6 miljoen euro wordt een integraal verbeterplan gerealiseerd dat niet alleen het winkelcentrum zelf, maar ook de omliggende infrastructuur en openbare ruimte omvat. Dit betekent dat naast de modernisering van de winkelvoorzieningen, ook de toegankelijkheid, woongelegenheid, parkeermogelijkheden en groenvoorzieningen een aanzienlijke verbetering zullen krijgen met als doel de verblijfskwaliteit van het centrum te vergroten.

Op naar hopelijk veel meer van dit soort plannen die zowel de ontwikkeling van het woningaanbod als levendige winkelcentra stimuleren!