Een onderdeel van de herontwikkeling van het winkelcentrum De Wyborgh in Westervoort betreft de transformatie van winkels naar woningen.

Een deel van het bestaande vastgoed, momenteel bestaande uit winkels op de begane grond en een passage, zal worden vervangen door nieuwbouw van gedeeltelijk drie en vier bouwlagen. Twee woonblokken zullen verrijzen, één aan de Kerkstraat en de andere aan het Dorpsplein (zuid).

Op 21 juni 2023 is een informatiemarkt georganiseerd, waar geïnteresseerden en belanghebbenden een eerste blik konden werpen op de beelden van de ontwikkeling.

Later, op 23 oktober 2023, zijn de plannen verder toegelicht tijdens een tweede bijeenkomst in het zalencentrum Wieleman. Hier kwamen veel omwonenden en geïnteresseerden op af. De architect heeft de plannen voor de woningbouw toegelicht en Nieuw Holland heeft de procedure gepresenteerd en vragen beantwoord.

Belangrijke vraagstukken zoals parkeren, stikstof en geluid zijn besproken. Door de gemeente Westervoort is een verslag van de avond gemaakt.