Een belangrijke stap richting de verwezenlijking van de woningbouwplannen is gezet. Eind november 2023 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning fase 1, met betrekking tot de afwijking van het bestemmingsplan, officieel ingediend.

Deze mijlpaal volgt na constructieve afstemming met verschillende adviseurs ten aanzien van de ruimtelijke onderzoeken en overleggen met de gemeente Westervoort.

Het feit dat de behandelprocedure loopt, betekent dat we gestaag vooruitgang boeken in de richting van het realiseren van een levendig en toekomstbestendig winkelcentrum.