Nieuw Holland is in volle vaart gestart met de mooie transformatie opgave in opdracht van Greenbrixx BV: in minder dan 4 maanden tijd is de omgevingsvergunning op 1 juli jl. aangevraagd!

Na vooroverleg met de gemeente Rotterdam heeft Nieuw Holland samen met een team van adviseurs hard gewerkt om het definitief ontwerp voor de transformatie van het voormalige Rode Kruis kantoorpand aan de Leeuwenstraat tot stand te brengen. Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd voor 28 woningen.

De bestaande constructie van het pand blijft in tact (want waarom slopen, als het niet nodig is?)
Het pand wordt hoger door het toevoegen van een aantal verdiepingen en aan de achterzijde wordt het pand vergroot door middel van een uitbouw. Kortom, een complexe maar mooie opgave!
Er komt een nieuwe voor- en achtergevel, dit om te kunnen voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van energiezuinigheid, want duurzaamheid is een belangrijk speerpunt!